Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Brownfieldy

Brownfieldy

Lokality brownfieldů skýtají značný potenciál dalšího rozvoje. Přestože jejich příprava je časově a finančně náročná, jejich regenerace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast. Agentura CzechInvest ve spolupráci s veřejnými subjekty pracuje na realizaci Národní strategie regenerace brownfieldů, která si klade za cíl zajistit vznik funkčního prostředí pro tyto projekty.

Pojmem brownfield se rozumí nemovitost (území, pozemek, objekt, areál), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace.

Brownfieldy představují:

  • ekonomický zdroj, podnikatelskou aktivitu a příležitost, kterou je potřeba využít
  • historickou stopu, zdroj paměti národa, kulturní a architektonické dědictví, které by se mělo zachovat a rekonstruovat
Služby CzechInvestu:

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Program je určen obcím, městům a krajům pro revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich následného využití pro průmyslové a podnikatelské aktivity. Maximální rozloha nově vzniklých podnikatelských lokalit je omezena na 10 ha.

Národní databáze brownfieldů

Národní databáze brownfieldů eviduje vybrané lokality, které odpovídají definici brownfieldu. Jejím účelem je poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů na území České republiky. Veřejná část databáze slouží jako nabídka lokalit pro investory. Neveřejná část slouží pro statistické účely o sledovaných jevech a vytváří přehledy o podpoře regenerací brownfieldů. V současné době eviduje na 3 500 lokalit, z nichž více než 450 je publikováno na webu www.brownfieldy.cz.

Národní strategie regenerace brownfieldů

Cílem strategie je vytvoření vhodného prostředí pro rychlou a efektivní realizaci regeneračních projektů a prevenci vzniku nových brownfieldů. Pro vznik tohoto prostředí agentura CzechInvest spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Vizí Národní strategie regenerace brownfieldů je oživení území, rozšíření nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách a dosažení efektivního využití dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury osídlení i krajiny, při respektování kulturně-historických, ekonomických, ekologických i sociálních hledisek.

Konference Brownfieldy 2018

Agentura CzechInvest uspořádala 10. května 2018 ve spolupráci s Asociací developerů odbornou konferenci Brownfieldy 2018. Jejím cílem bylo posunout téma regenerace brownfieldů blíže k těm, kterých se dotýká nejvíce, a propojit všechny zainteresované skupiny. Vlastníci brownfieldů, starostové či zástupci developerských společností tak měli možnost diskutovat o problematice financování, územního plánování a sanací brownfieldových lokalit. Díky velkému zájmu o příspěvky vydal CzechInvest a Asociace developerů po konferenci sborník, který nejen reflektuje všechna zmiňovaná témata, ale představuje i příklady úspěšně realizovaných brownfieldových projektů.  
 

Kontakt:

brownfieldy@czechinvest.org
 
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies