Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Obecné informace o trhu

Obecné informace o trhu

Trh s industriálními nemovitostmi v ČR 

Vývoj na trhu nemovitostí v ČR z hlediska industriálních nemovitostí a projektů CzechInvestu

Trh podnikatelských nemovitostí v ČR zažívá období růstu hnaného především důvěrou v sílu domácí ekonomiky. Tento růst má podle expertů pokračovat i v dalším roce, což z České republiky dělá předního hráče v rámci regionu střední a východní Evropy co se objemu investic do podnikatelských nemovitostí týče. Předními faktory růstu jsou především hospodářská a politická stabilita, bezpečnost, poloha a rozvinutá logistická infrastruktura v návaznosti na jednotný evropský trh a v neposlední řadě také silná průmyslová tradice a kvalita pracovní síly. Všechny tyto aspekty se klíčovým způsobem podílejí na ekonomickém růstu země. Ten se tak odráží i na trhu industriálních nemovitostí v rámci jehož mají za letošní rok investice přesáhnout částku 3 miliardy eur, což směřuje Českou republiku do pozice jedničky regionu v tomto tržním segmentu.

Trh podnikatelských nemovitostí v České republice stále nabízí potenciál v oblasti průmyslových zón a připravených výrobních prostor k nájmu či prodeji, aby firma mohla zahájit výrobu v nejkratším možném čase. To samozřejmě vyžaduje, aby developeři stavěli výrobní haly na spekulativní bázi nebo alespoň připravovali projekty do fáze stavebního povolení. V rámci státem podpořených průmyslových zón se obsazenost pohybuje na hranici 80 % a poptávka po připravených pozemcích pro průmysl stále roste. Potenciál k růstu tradičně nabízejí zejména regiony s vyšší nezaměstnaností v západních Čechách a také v Moravskoslezském kraji, ale zároveň i menší lokální oblasti ve zbytku republiky, kde musí obyvatelé každodenně dojíždět dlouhé vzdálenosti za prací, nebo kde mzda nedosahuje republikového průměru. Takové oblasti se nacházejí zejména v Pardubickém, Jihočeském, Olomouckém, Zlínském kraji a Kraji Vysočina. V rámci přípravy ploch a nemovitostí vhodných pro průmysl a podnikání bude do budoucna hrát stále větší roli regenerace brownfieldů spolu s tím, jak bude stoupat cena půdy pro nové projekty.

Agentura CzechInvest zaznamenává vývoj poptávek podnikatelských nemovitostí pro umístění investic z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb, technologických center a center vědy a výzkumu ve čtyřech kategoriích. Jedná se o vývoj poptávky po průmyslových pozemcích, výrobních halách, kancelářských prostorech a po brownfieldech. Celkem je Agenturou CzechInvest řešeno ročně více než dvě stovky poptávek investorů po nemovitostech v ČR. Toto číslo má za poslední tři roky stoupavou tendenci a ačkoliv zdaleka nezahrnuje celý trh, dokládá současný převládající trend obecného zájmu investorů o podnikatelské nemovitosti v ČR. 
Nejvíce se v rámci stojících podnikatelských nemovitostí pro zpracovatelský průmysl poptávají haly o rozloze od 5 000 do 10 000 metrů čtverečních. V případě pozemků k prodeji pro výstavu závodu se nejčastěji poptávaná rozloha pohybuje od tří do pěti hektarů. Zajímavý segment pak představují investoři, kteří poptávají více než 20 ha investičně připravené plochy. Nejsou výjimkou ani projekty přesahující požadovanou rozlohou 50 ha. Podle statistik agentury CzechInvest tato skupina není velká, za poslední tři roky bylo takto řešeno každoročně sedm až deset takových projektů, je však nepochybně významná. Vedle specifických požadavků na rozlohu plochy kladou tito investoři zvýšené požadavky také na pracovní sílu a dopravní infrastrukturu. Většina takových investorů pak spadá do kategorie strategické investice. Nezbytným předpokladem pro získání takového investora je pak připravenost a vybavenost průmyslové zóny.

CzechInvest usiluje o uspokojení rostoucí poptávky po podnikatelských nemovitostech, a proto spolupracuje s veřejnými subjekty jako jsou municipality a kraje a soukromými developery, za účelem zlepšení nabídky nemovitostí. CzechInvest nabízí možnost využití konzultací a zprostředkovaní finanční podpory pro výstavbu, rekonstrukci a regeneraci průmyslových zón, brownfields a výrobních hal.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies