Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

CzechLink

CzechLink

Projekt kapitálových účastí CzechLink spojuje firmy, které hledají investora, a investory, kteří zamýšlejí kapitálově vstoupit do místního podniku. Podporuje fúze, akvizice a joint venture partnerství.

Majitelům uvažujícím o prodeji firmy zprostředkuje účast v projektu CzechLink kontakt s vhodným kupcem. Zajistí profesionální prezentaci firmy prostřednictvím tzv. prospektu, který podá potenciálnímu investorovi základní informace o ekonomické situaci firmy a jejím postavení na trhu. Údaje prospektu jsou zpracovávány v součinnosti s firmou, v anglickém jazyce a s využitím mezinárodních účetních standardů. Potenciálnímu investorovi je prospekt předán pouze pod podmínkou mlčenlivosti o skutečnostech v něm uvedených a se souhlasem firmy. V případě zájmu obou stran CzechInvest zorganizuje jednání.

Prospekt zahrnuje:

 • popis firmy a její vlastnickou strukturu
 • management kvality
 • výrobkové portfolio
 • hlavní ekonomické ukazatele v CZK, EUR a USD
 • celkovou ekonomickou situaci společnosti
 • nabídku podílu nebo partnerství
 • vzdálenosti od hlavních dopravních uzlů
 • počet zaměstnanců
 • technologický, zákaznický a konkurenční profil

Projekt CzechLink je určen pro společnosti:

 • se sídlem v ČR
 • vůči kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení a na jejich majetek nebyl vyhlášen konkurz či povolena reorganizace
 • klasifikace, jejichž činnosti odpovídá NACE kódu zpracovatelského průmyslu a činností v oblasti informačních technologií
 • s 5 a více uzavřenými účetními obdobími

Po odeslání závazné přihlášky vede CzechInvest firmu v systému nabídek joint venture a akvizičních cílů. Jedná se o seznam účastníků projektu CzechLink. Seznam je anonymní, nejsou v něm uvedeny názvy firem, pouze informace o sektorovém zaměření firem, jejich velikosti apod.

Jak české, tak i zahraniční investory vyhledává agentura CzechInvest prostřednictvím celosvětové sítě zahraničních zástupců a sektorových specialistů. Pravidelně organizuje semináře i individuální schůzky s významnými investory.

Účast v projektu CzechLink je bezplatná.
 

Proces zařazení do projektu CzechLink:

 

V této tabulce lze nalézt anonymní seznam pěti investičních cílů a jednu českou společnost, která má zájem o zahraniční investiční cíl. Tyto společnosti byly registrovány v projektu CzechLink k 30. září 2018. V případě zájmu o detailní prospekty společností kontaktujte, prosím, CzechInvest na e-mailové adrese czechlink@czechinvest.org.


Kontakt:

+420 296 342 722

czechlink@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies