Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Vedení agentury CzechInvest

Vedení agentury CzechInvest

Pracovníci CzechInvestu jednají na denní bázi s potenciálními investory a strategickými partnery. Jejich každodenní práce spočívá ve vyjednávání s vysoce postavenými zástupci státní správy, představiteli krajů, měst i obcí a lokálními podnikateli. Cílem je domluvit ty nejlepší podmínky pro stát, obce, lokální podnikatele i investory.

Proto je kladen velký důraz na úroveň odbornosti, vyjednávacích schopností a manažerské dovednosti, zvláště pak u nejvyššího vedení agentury. Vedoucí pracovníci jsou profesionálové s letitými zkušenostmi z podnikání, mezinárodního obchodu, výzkumu, vývoje, práva i marketingu. Strategií CzechInvestu je mít na klíčových pozicích a ve vedení vysoce kvalitní manažery, jež pomohou dosáhnout ambiciózních cílů agentury.

 

Patrik Reichl

Ing. Patrik Reichl, MBA

generální ředitel

Patrik Reichl vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Brno International Business School. V CzechInvestu působí od roku 2005. Nejprve jako ředitel její jihomoravské kanceláře, později jako ředitel Divize regionů a mezi lety 2010 a 2012 jako náměstek generálního ředitele pro podporu podnikatelského prostředí. V roce 2014 se vrátil k činnosti ředitele jihomoravské kanceláře. Patrik Reichl je ženatý a má tři syny. Rád zahradničí a farmaří.

 

Rajtr-Vojtech_web.jpg

Bc. Vojtěch Rajtr

Náměstek pro strategi

Vystudoval Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před nástupem do agentury CzechInvest v roce 2005 pracoval v marketingových a reklamních agenturách. Ve svých počátcích v CzechInvestu se zabýval rozvojem českých subdodavatelských firem. Postupně získal zkušenosti v oblasti celkové podpory firem, od začínajících až po velké zahraniční investory. Od listopadu 2014 zastával pozici ředitele Divize malého a středního podnikání a regionů. V roce 2020 se stal náměstkem pro strategii, který určuje směřování CzechInvestu podle Strategie 2019+. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase se věnuje především své rodině. Rád lyžuje a jezdí na kole.

 

Pavel Chovanec

Ing. Markéta Přenosilová

ředitelka Divize startupů a inovativních malých a středních podniků

Markéta Přenosilová vystudovala Veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. V agentuře CzechInvest působí od roku 2008. Nejprve pracovala v Divizi investic na Oddělení výzkumu a vývoje. Následně měla na starosti spuštění projektu CzechAccelerator, který je zaměřený na internacionalizaci startupů. Mezi lety 2016 a 2019 řídila Odbor startupů. V roce 2020 se stala ředitelkou Divize startupů a inovativních MSP, která v sobě spojuje aktivity od podpory komercializace R&D přes startupy a jejich technologickou inkubaci a internacionalizaci až po práci s potenciálními investory ve strategických sektorech agentury. Ve volném čase hraje golf, chodí do kina na sci-fi filmy a čte inspirativní knížky.

 

Petr Heczko

Mgr. Veronika Zajícová

ředitelka Divize zahraničních aktivit a investic

Veronika Zajícová vystudovala Západoevropská studia a Bezpečnostní studia na Karlově univerzitě v Praze. V CzechInvestu působí od roku 2015. Nejprve pracovala jako projektová manažerka pro strategické projekty. V roce 2018 se stala ředitelkou odboru řízení investičních projektů a od roku 2020 řídí Divizi zahraničních aktivit a investic. Hovoří anglicky, rekreačně i francouzsky a italsky. Ve volném čase ráda běhá, čte nebo cestuje.

 

Petr Heczko

Ing. Šárka Špoutilov

ředitelka Divize podnikatelského prostředí

Šárka Špoutilová vystudovala Ekonomiku a management na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. Do agentury CzechInvest nastoupila v roce 2007 jako projektová manažerka regionální kanceláře pro Středočeský kraj a Prahu, kterou od roku 2010 až do svého odchodu také vedla. V letech 2011–2014 nejprve se zájemci konzultovala Operační program podnikání a inovace, posléze pracovala na Ministerstvu vnitra pro Státní fond životního prostředí. V roce 2014 se vrátila do CzechInvestu jako ředitelka Odboru regionálních kanceláří a koordinovala chod třinácti kanceláří po celé České republice. Od roku 2020 vede Divizi podnikatelského prostředí. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase se věnuje turistice a čalounění. Jan Urban

Bc. Jan Urban

ředitel Divize vnitřních služeb

Vystudoval Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Má dlouholeté zkušenosti s řízením v oblastech ekonomiky a rozpočtu, organizace a právního zabezpečení, ale i řízení lidských zdrojů, vzdělávání a odborného rozvoje. Několik let působil na vedoucích pozicích na Ministerstvu financí – Ústředním finančním a daňovém ředitelství. Do CzechInvestu nastoupil v roce 2009. Od června 2015 vykonává funkci statutárního zástupce generálního ředitele agentury CzechInvest a ředitele Divize vnitřních služeb. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho zájmy patří cyklistika, lyže, snowboard, hudba a včelaření.


 

Kompletní seznam řídících pracovníků agentury

Jméno Pozice E-mail
Pavel Chovanec investiční specialista pavel.chovanec@czechinvest.org
Petr Heczko ředitel Odboru analyticko-informačního petr.heczko@czechinvest.org
Jan Urban ředitel Divize vnitřních služeb jan.urban@czechinvest.org
Vojtěch Rajtr Náměstek pro strategii vojtech.rajtr@czechinvest.org
Lucie Klabanová ředitelka Odboru marketingu lucie.klabanova@czechinvest.org
Lucie Jahnová ředitelka Interního auditu lucie.jahnova@czechinvest.org
Jana Kadlecová ředitelka Kanceláře generálního ředitele jana.kadlecová@czechinvest.org
Marcela Kolveková ředitelka Odboru financování investic marcela.kolvekova@czechinvest.org
Tereza Kubicová ředitelka Odboru interních projektů tereza.kubicova@czechinvest.org
Andrea Sibřinová ředitelka Odboru personálního andrea.sibrinova@czechinvest.org
Veronika Zajícová ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit veronika.zajicova@czechinvest.org
Tereza Horská Matulová ředitelka Odboru rozvoje investic tereza.matulova@czechinvest.org
Markéta Přenosilová ředitelka Divize start-upů a inovativních MSP marketa.prenosilova@czechinvest.org
Lucie Hustolesová ředitelka Odboru start-upů lucie.hustolesova@czechinvest.org
Marek Aldorf ředitel Odboru technologické inkubace marek.aldorf@czechinvest.org
Šárka Špoutilová ředitelka Divize podnikatelského prostředí sarka.spoutilova@czechinvest.org
Helena Sosnová ředitelka Odboru právního helena.sosnova@czechinvest.org
Jiří Matýsek ředitel Odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org
Tomáš Vlček ředitel Odboru informačních technologií tomas.vlcek@czechinvest.org
Jiří Bureš ředitel Odboru podnikatelských lokalizací jiri.bures@czechinvest.org
Martin Partl ředitel Odboru zahraničních aktivit martin.partl@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies